ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แสดงความยินดีโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เมื่อเวลา 11.30 น. (6 พฤศจิกายน 2563) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เข้าพบแสดงความยินดีกับท่านธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

Similar Posts