ปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมโครงการ”ปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ หมื่นแสน แดนสยาม นามท่าชนะ สู่มหานที” ณ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะของพระอาจารย์ชลธาร ถาวโร ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนหลายภาคส่วน โดยมหาวิทยาลัยในฐานะผู้สนับสนุนโครงการได้รับมอบพันธุ์ไม้มงคลเพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติให้แก่ผืนแผ่นดิน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วยความสุขจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน

     วันนี้ไม่ว่าจังหวัดจะมีงานอันใดที่สร้างคุณประโยชน์แก่ผืนแผ่นดินนี้ SRUก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ดังที่เราตั้งปณิธานไว้ว่า เราคือ”มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts