ปฎิทินกิจกรรม

No Event found.

555

Updates
  • มรส.ร่วมประชุมหารือเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

  • งานบริการวิชาการฯ วางแผนการปฏิบัติงาน หลังมีมาตรการป้องกันไวรัส COVID–19

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนงบ กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่นิคม ม.7 เร่งกำลังผลิต

  • มรส.ขอเเสดงความยินดีกับนายอรุณ หนูขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

  • มรส.ฟอร์มทีมชุดใหญ่เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 3 จังหวัด

  • งานบริการวิชาการฯร่วมโครงการผืนป่าพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

  • มรส.มอบหมายงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเครือข่ายฯ ร่วมโครงการ จว.เคลื่อนที่

  • มรส.เดินหน้าต่อ จ่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. หวังยกระดับศักยภาพ

  • มรส.เล็งจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มรส. ภาคใต้ตอนบน

  • รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเกมส์รุกทุกโครงการคลี่ภาระงาน จัดตั้งเป็น “กอง”