ปฎิทินกิจกรรม

No Event found.

555

Updates
  • ปฏิบัติการฯ ดุเดือด! รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เผย มรส. เปรียบเสมือนเรือใหญ่ที่ต้องผ่านช่องแคบ

  • มรส.รวมสรรพกำลังหัวกะทิครั้งยิ่งใหญ่ จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานบริการวิชาการ

  • งานบริการวิชาการฯ เดินขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ “ทุ่งตาหนอน”

  • รองฯฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์นำทีมหารือแผนดำเนินงานร.ร.ตชด.ระยะที่ 2 ประกาศเน้นย้ำต้องให้ความสำคัญทุกกระบวนการ

  • มรส.ระดมสมองคณะกรรมการการจัดทำแผนแม่บทโครงการอพ.สธ.-สฎ.เชื่อมั่นแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • มรส.ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมหารือผู้แทนชุมชนจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

  • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  • มรส.ร่วมงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” เชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  • มรส.ระดมสรรพกำลังหัวกะทิ เร่งขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • มรส.เคาะ! แน่ ศูนย์ AIC หวังพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย