มรส.ร่วมกับสสจ.ระนองผนึกกำลังสำรวจผลกระทบจาก COVID-19 ของประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 14.00 น. (5 พฤศจิกายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผนึกกำลังกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ในการสำรวจผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19 ) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง และสำรวจความต้องการเร่งด่วนที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ นำองค์ความรู้และนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

Similar Posts