ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ สสจ.ชุมพร ผนึกกำลังสำรวจผลกระทบ COVID-19

เมื่อเวลา 13.00 น. (6 พฤศจิกายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อผนึกกำลังกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในการสำรวจผลกระทบของประชาชนที่ได้รับจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19 ) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการสำรวจความต้องการเร่งด่วนที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ นำองค์ความรู้และนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

องการเร่งด่วนที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ นำองค์ความรู้และนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

Similar Posts