มรส.ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมท้องถิ่น นำสรรพวิชาสนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

อธิการบดีฝ่ายบริหารยืนยันหนักแน่นจังหวัดไปที่ไหนมหาวิทยาลัยจะไปที่นั่น ประชาชนต้องการสิ่งใดให้มรส.ร่วมช่วยเหลือพัฒนาขอให้บอกได้ทันที มหาวิทยาลัยฯพร้อมนำสรรพกำลังหนุนท้องถิ่นอย่างสุดกำลัง

เมื่อเวลา 7.00 น.(23 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายงานบริการวิชาการฯ ได้แก่บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ หอสมุดจากสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนกำสนราษฎร์อุทิศ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในนามตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรู้เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ตั้งแต่ปีแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่น และตรงตามเจตนารมณ์ที่สนับสนุนโครงการทุกโครงการของจังหวัด และในวันนี้มหาวิทยาลัยได้นำสรรพวิชามานำเสนอและเผยแพร่ ให้ความรู้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะเข้ามาสอบถามกฏหมายเรื่องที่ดินทำกินหรือการครอบครองที่ดิน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกันนี้ได้นำเทคโนโลยีสมุดสามมิติมาให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีการอ่านหนังสือในระบบสามมิติด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ปวารณาตนต่อชุมชนว่าจะใช้ศาสตร์ความรู้ต่างๆที่มีไปพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้แก่ประชาชนทุกมิติ และจะเป็นหน่วยงานการศึกษาที่จะเคียงคู่จังหวัดตลอดไปโดยพันธกิจที่ว่าจังหวัดอยู่ที่ไหนมหาวิทยาลัยต้องอยู่ที่นั่น

   กิจกรรมสุดท้ายของพิธีเปิดโครงการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม การมอบทุนให้กับนักเรียนและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนอีกด้วย

Similar Posts