ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.จัดเต็มให้บริการทุกมิติ รองฯพันธกิจสัมพันธ์ เผยพัฒนาทักษะทุกศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่

การเรียนรู้ถือเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษาที่ต้องการมุ่งมั่นพัฒนาโลกแห่งวิทยาศาสตร์ ความก้าวไกลของนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนมิติแห่งทุกสรรพศาสตร์ของโลกวิทยาศาสตร์ให้มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมทุกศาสตร์และทุกสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการฝึกอบรมทุกมิติ ได้แก่ 1.ด้านผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 2.ด้านพัฒนาครูวิทย์และคณิต 3. ด้านให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบถ้วน 4.ด้านการตรวจวิเคราะห์ 5.ด้านพัฒนาทักษะวิทย์และคณิตแก่ผู้เรียน

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กล่าวต่อไปว่า จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาในสถาการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง เช่น การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ใช้องค์ความรู้จากคณาจารย์และบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นการเรียนรู้รากฐานมาจากทุกสรรพศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ที่นำมาให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

Similar Posts