ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนงบ กลุ่มเครื่องแกงบ้านใหม่นิคม ม.7 เร่งกำลังผลิต

พร้อมชื่นชมโครงการวิศวกรสังคม มรส. ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการทำงาน

ด้านอธิการบดี มรส.เผยเป้าหมายให้นักศึกษาทำงานร่วมกับชุมชน เน้นประสบการณ์จริง มีทักษะ  องค์ความรู้ เชื่อมั่นวิศวกรสังคมตอบโจทย์ความต้องการชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 13.00 น. (18 มีนาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนกลุ่มเครื่องแกง บ้านใหม่นิคม หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนบ้านใหม่นิคม หมู่ที่ 7 และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จุดประกายความคิดริเริ่มโครงการวิศวกรสังคมและสนับสนุนให้นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมายบ้านใหม่นิคม หมู่ที่ 7 กลุ่มผลิตเครื่องแกง เพื่อให้ได้ความรู้เชิงประจักษ์และประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเป็นระยะๆที่นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้บูรณาการร่วมกับประชาชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าว รายงานนำเสนอให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการชื่นชมและสร้างความประทับใจให้ท่านองคมนตรีและคณะเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการสนับสนุนเงิน 1 แสนบาทให้แก่ประชาชนผู้ผลิตเครื่องแกง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้จัดทุนสนับสนุนให้แก่บ้านกอเตย อำเภอ    ท่าชนะมาแล้ว โดยมีนายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย

นายวิชวุทย์ จินโต ได้เปิดเผยต่อไปว่า ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้ริเริ่มโครงการวิศวกรสังคมซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ไปพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชน และสามารถต่อยอดให้เป็นกลุ่มเครือข่ายเครื่องแกงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เผยถึงการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่นิคมว่า เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและได้รับการประสานงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในเรื่องของการนำผลิตผลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและการผลิตเครื่องแกง ในส่วนของนักศึกษาโครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและใช้วิชาความรู้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะนักศึกษาในโครงการวิศวกรสังคมไว้ 4 ข้อคือ 1. คิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2. สื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนเพื่อแก้ปัญหา 3. ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยประสานระดมสรรพกำลังในท้องถิ่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

ขณะที่นายวิเชียร รัตนจินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านใหม่นิคม ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนทุกภาคส่วน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะตัวแทนมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะนำเงินสนับสนุนจำนวน 1 แสนบาทไปพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Similar Posts