ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯร่วมกับกก.ตชด.41 ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านควนสามัคคี

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09:00 . งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (กก.ตชด.41) โดยมีนายอรุณ หนูขาว นำทีมมรส. ร่วมกับพ...ปุญยพัศ แก้วสะอาด นำทีม กก.ตชด.41  ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09:00 . งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (กก.ตชด.41) โดยมีนายอรุณ หนูขาว นำทีมมรส. ร่วมกับพ...ปุญยพัศ แก้วสะอาด นำทีม กก.ตชด.41  ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Similar Posts