โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการฯ ร่วม “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษฯ”

เมื่อเวลา 09.30 น. (22 ตุลาคม 2563) นายอรุณ หนูขาว รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ได้เดินทางไป ณ ถนนซอย 3 ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านใหม่นิคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการ“1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษฯ” ภายใต้การ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมี นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่าย และประชาชน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้ประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการ และประชาชน พร้อมทั้ง หัวหน้าหน่วยราชการต่าง ๆร่วมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น ชะอม,กล้วย,มะขามและสะเดามาเลย์ เป็นต้น

Similar Posts