มรส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ร่วมกับอาจารย์พิชยา มณีนาวา คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพสจ.) โดยมีท่านโสภา กาญจนะ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

…..โดยที่ประชุมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการ และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ในงานวันสตรีสากลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น มหาวิทยาลัยจะเป็นสถานที่จัดงานในภาควิชาการ(ช่วงเช้า) ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษโดยนักพูดระดับประเทศ

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของพี่น้องอย่างคนในครอบครัวเดียวกัน ทุกท่านมีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยนี้อย่างเท่าเทียม เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาในทุกมิติให้กับพี่น้องทุกคน ดังปณิธานที่เราได้ให้ไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts