รองฯพันธกิจสัมพันธ์ ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการฯ มรส. หวังหลังปลดล็อค COVID–19 เดินหน้าพันธกิจทุกมิติ

ด้านหัวหน้างานบริการวิชาการฯ เผยเตรียมขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เล็งศูนย์ LLC ประสานงานทุกระบบ

เมื่อเวลา 10.00 น. (19 พฤษภาคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คือ ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนหลังจากการมีการประกาศปลดล็อคเป็นที่แน่นอนแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินงานทุกมิติ เช่น โครงสร้างการบริหารงานของงานบริการวิชาการฯ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการยกระดับพัฒนาช่องทางการตลาดด้วยระบบ Ecommerce การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 30 ชนิด และการเตรียมลงพื้นที่โครงการ อพ.สธ.เพื่อจัดทำแผนแม่บท ณ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาก็เป็นอีกงานที่งานบริการวิชาการฯนำมาอภิปรายในวันนี้โดยให้ความสำคัญกับKPI ที่ต้องรับการประเมิน

ด้านหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯว่า ตามที่ได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเห็นว่า ศูนย์LLC ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ น่าจะใช้เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ได้เพราะมีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ โดยตามโครงสร้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม 2 คน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 1 คน ซึ่งต้องได้รับการอบรมเรื่ององค์ความรู้และแนวคิดการดำเนินโครงการอพ.สธ. และในส่วนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทางคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 ในเดือนกรกฎาคมนี้

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts