มรส.ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ในการเสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎร ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

     จากนั้นท่านผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จ.ชุมพร ท่านผู้ว่าฯเชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว

[envira-gallery id=”2025″]

     ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานเพื่อถวายงานพระองค์ท่านเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เราได้ระดมทุกสรรพกำลังในฐานะเครือข่ายพี่น้องกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อหนุนเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น เราขอยืนยันว่าเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินให้ได้###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Similar Posts