ชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับโครงการชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยจัดงานนี้ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรม จ.สุราษฎร์ธานี และสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี

[envira-gallery id=”2077″]

โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดถนนคนเดิน บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรวมพลังชาวสุราษฎร์ธานี ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts