ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเยี่ยมชุมชนขุนทะเล

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องหมู่ 10 บ้านใหม่จัตวา โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคิดค้นกับมหาวิทยาลัยตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งดำเนินการร่วมกันมากว่า 10 ปีแล้ว นั่นคือ การทำน้ำมันเหลืองซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียนศรีษะ ขับลมในเส้นเอ็น แก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย แก้ผดผื่นคันและใส่แผลสด

     โดยคุณสมบัติบางส่วนมีความแตกต่างจากน้ำมันเหลืองทั่วไปที่วางขายในท้องตลาด ในขณะนี้นอกจากที่พี่น้องจะวางขายทั่วไปแล้วยังมีจัดจำหน่ายอยู่ที่สำนักจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถซื้อหาเพื่ออุปโภคและเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี จากนี้ฝ่ายบริการวิชาการจะนำเอาความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไปให้กับพี่น้องบ้านไม้จัตวา เราพยายามหาแนวทางในการช่วยต่อยอดและยกระดับรายได้ให้กับท้องถิ่นอยู่เสมอในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบ้านเมืองนี้ให้น่าอยู่อย่างที่ต้องการ

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts