ฝ่ายบริการวิชาการฯ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชนขุนทะเล

      ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนขุนทะเล โดยชุมชุนขุนทะเลได้นำผลิตภัณฑ์ของดีขุนทะเลมาวางขายในตลาดนัดของมหาวิทยาลัย

     อันเป็นการต่อยอดทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องชาวขุนทะเลและมหาวิทยาลัยได้ทำโครงการร่วมกันมาอย่างยาวนาน เช่น ผักและผลไม้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลปรากฏว่า มีผู้สนใจจับจ่ายไปเป็นจำนวนมาก ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำให้แนวทางนี้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบพระคุณพี่น้องชาวขุนทะเลที่ร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดีงามนี้ไปพร้อมๆกับชาว SRU

    จากนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นอีกที่พึ่งหนึ่งให้กับพี่น้องทุกคนเพราะเรายึดมั่นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts