มรส.ร่วมการทำประชาพิจารณ์เหมืองแร่โดโลไมท์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้ร่วมกับตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ อาจารย์นิสากร สุขหิรัญ เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตามโครงการเหมืองแร่โดโลไมท์ ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านมะขาม ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

การทำประชาพิจารณ์คราวนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์เป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิต เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมมีให้เห็นมามากมายในหลักหลายพื้นที่

ไม่ว่าวันนี้ท้องถิ่นจะมีประเด็นอะไรก็ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เราพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับพี่น้องในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นให้ได้ ดังที่เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ซึ่งมีหน้าที่สร้างแผ่นดินนี้ให้เกิดพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts