มรส.เดินหน้าบริการวิชาการ โครงการ ITA

     เช้าวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยท่านรักษาราชการอธิการบดี และทีมงานฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ และร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

[envira-gallery id=”1943″]

     ในช่วงบ่ายฝ่ายบริการวิชาการฯได้ร่วมหารือกับตัวแทนจากท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอราคาจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี

[envira-gallery id=”1951″]

     สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการฯทั้ง 2 จังหวัดกล่าวตรงกันคือ “เราเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” คำกล่าวนี้เป็นสิ่งยืนยันว่า กว่า 40 ปีที่ SRU ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” นั้น วันนี้เราได้เห็นดอกผลของมันอย่างเต็มภาคภูมิ จากนี้เราจะช่วยกันทำให้ SRU เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ในทุกมิติSRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Similar Posts