ฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มรส.ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนบ้านพัฒนา

ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบ้านพัฒนา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาในเฟทที่ 2 โดยเป็นการพัฒนาห้องเรียนอนุบาล และป้ายคำขวัญของโรงเรียน ในการนี้มีท่านผู้อำนวยการ และคณะครูคอยให้การต้อนรับและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผู้ช่วยอธิการบดีเปิดเผยว่า ในอนาคตโรงเรียนมีแนวความคิดที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนั้นจึงอาจเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นได้ในอนาคตอันใกล้

ต่อข้อซักถามถึงแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยนั้น ผู้ช่วยอธิการบดียืนยันว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามในทุกมิติที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง เราพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันกับท้องถิ่นตามที่ได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts