มรส.ร่วมกับเทศบาลตำบลพุมเรียง หารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหลมโพธิ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่มีการจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์อนุรักษ์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานเครือข่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในภารกิจที่จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเขตภาคใต้ ได้หารือร่วมกับนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพุมเรียง เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหลมโพธิ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่มีการจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ เผยถึงผลสรุปของการหารือว่า แหลมโพธิ์เป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมประกอบกัน แต่ยังขาดแผนในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือจัดทำแผนปฏิบัติการจากการระดมความคิดเห็นในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2560 เพื่อจะได้นำเสนอต่อภาคส่วนอื่นๆในการสร้างความยั่งยืนต่อไป

…..ต่อข้อซักถามถึงแนวทางการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นนั้น ผู้ช่วยอธิการบดีให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง เราพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันกับท้องถิ่นตามที่ได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts