มรส.ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริการวิชาการฯในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาด้านการปรับภูมิทัศน์จากศาลหลักเมืองถึงแยกท่ากูบและบริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยมีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้พยายามเดินหน้าในทุกด้านเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยร่วมกับทุกองค์กรตามที่เราได้ตั้งปณิธานว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแผ่นดินให้มีพลัง###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิ

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts