หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

อำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองกระบี่
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อยเทศบาลเมืองกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
อำเภอเขาพนม 
เทศบาลตำบลเขาพนมอำเภอลำทับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเทศบาลตำบลลำทับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียวองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา 
  
อำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลอง
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้เทศบาลตำบลเหนือคลอง
เทศบาลตำบลคลองพนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
เทศบาลตำบลทรายขาวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  
อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึก
เทศบาลตำบลปลายพระยาเทศบาลตำบลแหลมสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
  

Similar Posts