องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง – Kra Buri, Ranong
พื้นที่ 783.00 km2 คำขวัญ คอคอดกระ เสด็จพระแข่งเรือ มากเหลือต้นจาก ของฝากซาลาเปา

 เทศบาลตําบลจ.ป.ร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 เทศบาลตําบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

Similar Posts