องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง – La-un, Ranong
พื้นที่ 748.50 km2 คำขวัญ ป่าเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลภูผางาม ตามรอยสงครามโลก

 เทศบาลตําบลละอุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

Similar Posts