องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง – Kapoe, Ranong
พื้นที่ 657.69 km2 คำขวัญ แหล่งแตงโมอร่อย หอยทะเลสด เป็ดเลิศรส หาดงามงด ป่าเขียวขจี

 เทศบาลตําบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน  

Similar Posts