งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกประชุมหารือ หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14:00 นงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกคณะวิทยาการจัดการประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบออนไลน์หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากวิกฤตการเชื้อไวรัสCOVID-19 เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น

Similar Posts