มรส.แถลงสื่อ ประกาศเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯสุราษฎร์ธานี

..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผย เกี่ยวก้อยเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนรมิตรนิทรรศการสืบสานโครงการพระราชดำริ พร้อมระดมศิลปินตกแต่งพระเมรุมาศจำลองงดงามอย่างสมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

…..เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 สุราษฎร์ธานีว่า งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯสุราษฎร์ธานี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมการร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งหัวใจหลักของการดำเนินงานครั้งนี้คือแสดงภาพประวัติศาสตร์ 3 ส่วน ซึ่งในส่วนที่ 1 คือเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 15 ครั้ง แต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม ฯลฯ และทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนที่ 2 คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ และส่วนที่ 3 โครงการพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นความรักและความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน สะท้อนผ่านการทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ราษฎร มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกด้าน ทุกๆ เดือน ทุกๆ ปี พระองค์ท่านทรงสร้างโครงการตามพระราชดำริขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้อยู่กันอย่างผาสุกตลอดไป ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเสร็จก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์

…..นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยังเตรียมการแสดง บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีแจ็สและออเคสตร้า พร้อมทั้งการแสดงมหรสพ ซึ่งได้แก่ ระบำดาวดึงส์ ระบำศรีวิชัย มโนราห์ และหนังตะลุง โดยจะทำการแสดงในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น.

…..ต่อข้อซักถามของผู้สื่อข่าวในประเด็น เรื่องการเตรียมความพร้อมของประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้ความเห็นว่า การแต่งกายสุภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมทั้งอากัปกิริยาต้องสำรวม ไม่ควรส่งเสียงหรือถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน ซึ่งเน้นย้ำว่าต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่ครัด

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts