มรส.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

..มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีน้อมรำลึก ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช ณ บริเวณด้านหน้าศาลาทรงพระเจริญ ถนนศรีสุราษฎร์ธานี

…..เมื่อเวลา 18.30 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย น้อมรำลึกในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยี่ยนราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลเดช ในหลวงราชกาลที่ 9 ซึ่งชาวราชภัฏฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่บันทึกในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนแต่นำมาซึ่งประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม ฯลฯ อีกทั้งโครงการพระราชดำริซึ่งถือเป็นความรักและความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน

…..ด้าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เราล้วนเป็นชาวราชภัฏคำว่า “ราชภัฏ” หมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ได้เป็นผู้ทำงานถวายเพื่อสนองพระราชกรณียกิจของพระองค์ ในเรื่องที่สำคัญพัฒนาประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ชาวสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่าร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร สร้างอาชีพ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง นอกจากนี้ คำสอนของพระองค์โดยเฉพาะเกี่ยวกับความพอเพียงซึ่งพระองค์ก็ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างทั้งเรื่องการใช้ของที่ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดทน การลงมือปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความรักในพระองค์อย่างมาก

…..สำหรับบรรยากาศในงานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ ประดับไปด้วยโคมไฟควบคู่ไปกับภาพภ่ายพระราชกรณียกิจครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวสุราษฎร์ธานี ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลาทรงพระเจริญ พร้อมกันนี้พสกนิกรชาวเมืองคนดีที่มาในงานได้พร้อมกันถ่ายภาพแห่งความประทับใจร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts