ชาวสุราษฎร์ฯรวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการ ชาวสุราษฎร์ฯรวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าสุราษฎร์ธานีควรมีภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในการถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกัน โดยจะเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่จะถูกบรรจุไว้ในหอจดหมายเหตุของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันนี้มหาวิทยาลัยมีความพยายามอย่างยิ่งในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำสรรพกำลังที่มีไปร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างความงดงามให้เกิดขึ้นในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts