มรส.ร่วมประชุมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและสำนักศิลปวัฒนธรรม นำโดย อ.ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายสถานที่ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยมีฝ่ายบริการวิชาการฯ สำนักศิลปวัฒนธรรม และสาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อออกแบบและตกแต่งพื้นที่บริเวณรอบองค์พระเมรุมาศ โดยใช้การจำลองป่าหิมพานต์ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และอัตลักษณ์ของ จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบกัน

ฝ่ายจัดนิทรรศการและจัดแสดงมหรสพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีฝ่ายบริการวิชาการฯ สำนักศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อออกแบบและจัดนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนิน จ.สุราษฎร์ธานีทั้ง 15 ครั้ง และร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆทางด้านการแสดงเพื่อจัดแสดงมหรสพต่างๆที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาไลย

ฝ่ายแพทย์และพยาบาลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี และองค์กรทางด้านการแพทย์และพยาบาล โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพระราชพิธีฯ

วันนี้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับทุกองค์กรเพื่อร่วมกันส่งเสด็จพระผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตแห่งปวงชนชาวไทย ผู้ทรงสร้างแบบอย่างในการเป็นพลังแผ่นดินแก่พวกเรา “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts