งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรส.เดินหน้าขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์

เมื่อเวลา 14.00 น. (22 มกราคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคณะทำงานของงานบริการวิชาการฯ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลว่า การดำเนินงานดังกล่าวได้เริ่มกำหนดกลุ่มเป้าหมายของพื้นที่ 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ซึ่งได้สุ่มโรงเรียนตามเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน จังหวัดชุมพร 2 เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 14 โรงเรียน และจังหวัดระนอง 1 เขตพื้นที่การศึกษา 7 โรงเรียน นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรเพื่อบรรยาย Focus Group โดยมีแผนการดำเนินงานอบรมจังหวัดละ 1 ครั้ง ซึ่งการเขียนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ทางคณะทำงานจะจัดส่งไปยังงานบริการวิชาการฯภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 นี้

Similar Posts