มรส.เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบนฐานไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ว่าที่อธิการบดี และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบนฐานไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องพักรัฐมนตรี อาคารศูนย์บัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ตลอดระยะเวลาร่วมชั่วโมงของการพูดคุย ท่านรัฐมนตรีให้เกียรติพวกเราอย่างสูง โดยเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเป็นฐานสำคัญในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศเพื่อสร้างพลังให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ในฐานะ”มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” และข่าวดีคือในอีกไม่นานจะมีการประชุม ค.ร.ม.สัญจรที่สุราษฎร์ธานี และเราจะมีโอกาสได้นำเสนอแนวทางในการสร้างศักยภาพให้กับท้องถิ่นเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายได้ใช้ประกอบการพิจารณา

จากนั้นผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ว่าที่อธิการบดี ผศ.ดร.มาริสา อินทรวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนฯ และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ได้นำเสนอแนวทางตามที่ได้หารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกราชภัฏดำเนินการทำยุทธศาสตร์ของแต่ละแห่ง แห่งละ 3 ประเด็น โดยจะนำเสนอกันในการประชุมอธิการบดีฯคราวหน้า

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม และเมื่อใดก็ตามที่ราชภัฏทั้งประเทศรวมเป็นหนึ่ง เราจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยพลังของแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลังได้อย่างแท้จริง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts