มรส.เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา วัน “มหิดล” มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “มหิดล” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข โดยทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของทุกภาคส่วน ในฐานะเครือข่ายที่จะโยงใยความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างไม่ขาดสาย เราเชื่อมั่นว่าเราต่างมีหน้าที่ในการสร้างพลังให้กับแผ่นดินนี้ร่วมกัน “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts