นักศึกษา มรส.สร้างสรรค์ปันสุข โรงเรียนบ้านควนประ

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและทีมงานบริการวิชาการฯได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่มาออกค่ายอาสาพัฒนา ทำสื่อการเรียนการสอนBBL ปรับพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน และตกแต่งบริเวณเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง พวกเราได้รับทราบถึงมุมมองของคณะครูเจ้าของสถานที่ว่า ทุกคนมีความสุขใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ทำโครงการในลักษณะนี้ขึ้น ต่างขอบคุณที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ในขณะที่นักศึกษาทุกคนก็มีความสุขใจเช่นกันที่มีโอกาสได้เขียนประวัติศาสตร์ชีวิตให้กับตัวเอง ในฐานะผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับท้องถิ่น โดยมีรางวัลที่สำคัญเหนือกว่าอื่นใดนั่นคือความสุข

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถในการนำเอาทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกับท้องถิ่นในทุกมิติ เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปในทุกหนทาง ในทุกท้องที่ และในทุกความยากลำบาก โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพลังให้กับผืนแผ่นดิน ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts