งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เขตพัฒนาที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังเขตพัฒนาที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ชุมชนบ้านบางหลา ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Similar Posts