การประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม

     ฝ่ายบริการวิชาการฯได้จัดโครงการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางเพื่อสร้างโจทย์ที่จะนำไปสู่การสร้างโครงการเพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น

     แม้หลายท่านจะติดภารกิจ แต่ก็พยายามที่จะมาช่วยกันระดมความคิดเห็นอย่างตั้งใจ ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยกันทำ ช่วยกันคิด ช่วยกันก้าวเดินด้วยความเป็นพี่น้องที่มีความอาทรต่อกัน กลมเกลียวกันในความตั้งใจที่จะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่น

     วันนี้มหาวิทยาลัยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำทุกสรรพกำลังที่มีมาร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีเส้นชัยคือการยกระดับความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน พวกเราพร้อมที่จะกอดคอกันเพื่อฟันฝ่าทุกปัญหาเพื่อวิ่งเข้าเส้นชัยนี้ให้ได้ เพราะเราได้ปวารณาตัวในฐานะ”มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”###มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts