มรส.จัดประชุมชี้เเจงคุณธรรมและความโปร่งใส่ อปท.จังหวัดกระบี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้พบปะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมปกาศัย ศาลากลางเลขที่ 5 จังหวัดกระบี่

วันนี้มีนายกฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ เข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจแนวทางการประเมินฯอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความเอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญของผู้นำท้องถิ่นกับเรื่องดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน เราจึงมีหน้าที่สำคัญในการทำให้แผ่นดินนี้มีพลังด้วยการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น อาทร และปรารถนาดีต่อกัน

พี่น้องที่รัก วันนี้เราพยายามเดินหน้าในทุกด้านเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแนวทางและโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีเส้นชัยคือการสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างที่เราฝันร่วมกัน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Similar Posts