มรส.เข้าร่วมกิจกรรม”ปล่อยสัตว์น้ำสู่นทีและขับเคลื่อนบริการวิชาการชุนชมดอนสัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯและคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม”ปล่อยสัตว์น้ำสู่นที คืนความสมบูรณ์ให้อ่าวบ้านดอน เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี” ภายใต้โครงการชุมชนมั่งคั่ง ทรัพยากรชายฝั่งยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ บ้านดอนตะเคียน ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ทุกหน่วยที่มาร่วมงานต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาติให้แก่ผืนแผ่นดิน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วยความสุขจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน

นอกจากนั้นหัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางลงสู่หาดนางกำและเกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำคู่มือบริการการท่องเที่ยว 3 ภาษา โดยได้รับความไว้วางใจจากชุมชนให้เป็นที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน

พี่น้องครับ วันนี้ไม่ว่าภาคส่วนใดของจังหวัดจะมีงานอันใดที่สร้างคุณประโยชน์แก่ผืนแผ่นดินนี้ SRUก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ดังที่เราตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะช่วยกันทำแผ่นดินนี้ให้มีพลัง###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Similar Posts