มรส.ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายจังหวัดเคลื่อนที่ของ จ.สุราษฎร์ธานี ณ ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิมเพื่อนำความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร การทำปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปให้ความรู้กับพี่น้อง ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ว่า “จังหวัดเคลื่อนที่ไปที่ใด SRUจะเคลื่อนไปที่นั่น”

[envira-gallery id=”2072″]

พี่น้องบ้านนาเดิมให้ความสนใจและชื่นชอบกิจกรรมของพวกเรามากทีเดียวครับ วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในทุกมิติเพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนในการเดินหน้ายกระดับและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดหมายคือการทำให้พี่น้องมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร และ อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts