ผช. อธิการดีฝ่ายบริการวิชาการฯแทคทีมสนง. ป้องกันภัยสุราษฎร์ธานีฯร่วมด้วยตร. ขุนทะเลbreak! สถิติพื้นที่เสี่ยงภัยอุบัติเหตุด้วยจำกัดความเร็วเท้าผีมือลั่น!!!

…..เผยมติที่ประชุมทุกจังหวัดคัดเลือกเส้นทางเพื่อจัดเซฟตี้โซน สฎ. เล็งถนนแยกเซาท์เทอร์น-แยกบางใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย(nack)

…. ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำรวจภูธรขุนทะเลพร้อมด้วยแขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภาคประชาชน และผู้ประกอบการรถขนส่งมวลชนฯ เกี่ยวกับแนวทางในการจำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชนขุนทะเลของรถบรรทุก และยานพาหนะทั่วไป ณ ห้องผดุงชาติ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..โดยดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เผยว่า “เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณสูงและยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมขนส่งทางบกได้ตั้งไว้ รัฐบาลจึงมีมติให้ทุกจังหวัดคัดเลือกเส้นทางเพื่อจัดเซฟตี้โซน โดยมอบให้สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดเป็นเจ้าเรื่อง และจากการพูดคุยได้ข้อสรุปว่าถนนแยกเซาท์เทอร์น-แยกบางใหญ่ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทางท้องถนนโดยมีสถิติอุบัติเหตุในปริมาณสูง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะเรื่องการจำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชน”

…..ที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการเรื่องการตรวจจับความเร็วอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 สำนักงานขนส่งจะร่วมกับตำรวจภูธรขุนทะเลจะทำการตรวจจับความเร็วตามกฎหมาย โดยจะเป็นการตรวจจับเพื่อตักเตือนก่อนในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการตรวจจับอย่างจริงจังต่อไป

…..ผู้ช่วยได้กล่าวทิ้งท้ายของการสัมภาษณ์ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้ว มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะใช้ทุกสรรพกำลังในการทำให้สังคมนี้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุด เราพร้อมที่จะร่วมมือกับพี่น้องในทุกเรื่องในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts