มรส.มอบหมายงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเครือข่ายฯ ร่วมโครงการ จว.เคลื่อนที่

ด้านพ่อเมืองวิชวุทย์ เผยชื่นชมมรส.สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 06.30 (20 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และเครือข่ายงานบริการวิชาการฯจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ หอสมุดกลาง จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายสื่อสารองค์กร ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยฯเพื่อร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธิเปิด ซึ่งภายในงานได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้กล่าวว่า โครงการฯดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ใกล้ชิดกันมากขึ้น และรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของทุกหน่วยงาน และสร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมสุดท้ายของงานขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้นำวิวัฒนาการของการอ่านหนังสือสามมิติ และให้ความรู้ทางด้านกฏหมายแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัญฑิตศึกษา โดยนายวิชวุทย์ ได้เอ่ยปากชมคณะทำงานของมรส.ว่า อยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม ช่วยเหลือประชาชนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างนี้ ซึ่งทางจังหวัดได้รับการตอบรับและได้รับการสนับสนุนจากราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวทิ้งท้ายพร้อมอมยิ้มเล็กน้อยว่า “เมื่อวานตอนเย็นได้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารกับท่านอธิการบดีฯอยู่เลย วันนี้ก็มาเจอราชภัฏสุราษฎร์ฯอีก ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกคน”

Similar Posts