เปิดศักราชใหม่สุดพีค ! งานบริการวิชาการฯคว้าอับดับ 1 การจัดการเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน

ทีมงานบริการวิชาการฯ ปลื้ม “เทิร์นโปร” สู่แท่นอันดับ 1 โครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ มรส. พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนงานบริการวิชาการฯ เชื่อมั่นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ไม่ไกล เร่งพัฒนาระบบพร้อมอัฟเดดข่าวสารต่อเนื่อง

…..ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนโยบายขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอับดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง ทั้งนี้ จากการรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน โครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ผลปรากฏว่าหน่วยงานที่ได้อับดับหนึ่งในโครงการดังกล่าวได้แก่งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้คะแนนรวม 76.6 % จาก 100 % เต็ม

…..ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่งานบริการวิชาการฯได้รับรางวัลอันดับ 1 ของการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับหน่วยงาน ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะสร้างขวัญและกำลังใจต่อทีมงานบริการฯ โดยส่วนตัวยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยายลัยอย่างเต็มพละกำลัง ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆของตำบลขุนทะเล และการดำเนินโครงการที่ระบุไว้ในแผน หรือโครงการที่ชุมชนขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทุกงานที่กล่าวมาทางทีมงานได้เผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสาวสามารถรับรู้ได้ทันที เพราะเป็นนโยบายที่ดำเนินการวันต่อวัน คือการทำกิจกรรมอันใดก็แล้วแต่จะต้องอัฟเดตข้อมูลภายในวันนั้น สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่จัดทำโครงการดีๆให้กับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณทีมงานบริการวิชาการฯทุกท่านที่ใช้สรรพกำลังทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังและสุดความสามารถ”

…..ขณะที่ นายอาซีด ทิ้งปากถ้ำ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลระบบสารสนเทศและอัฟเดตข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของงานบริการวิชาการฯได้กล่าวถึงความรู้สึกในการรับรางวัลดังกล่าวว่า “ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการทำงานในปี 2561 ทีมงานทุกคนมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะรางวัลดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีกำลังใจในการทำงาน ซึ่งในความคิดส่วนตัวการได้รับรางวัลอันดับ 1 ของการจัดอันดับเว็บไซต์ ระดับหน่วยงาน ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน สุดท้ายนี้ ในนามของทีมงานบริการวิชาการฯทุกคนขอให้สัญญากับมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts