งานบริการวิชาการ มรส. ร่วมประชุมชี้แจง เตรียมจัดส่งดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชการที่ 9

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการขนย้ายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

…..เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการเตรียมการขนย้ายและจัดส่งดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีนายกเหล่ากาชาดและพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการขนย้ายและจัดส่งดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดกลางใหม่

…..โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบริหารจัดการขนส่งดอกไม้จันทน์ไปเก็บไว้ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลางใหม่ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts