มรส.ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ร่วมกับอ.ธาตรี คำแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการภายใน จ.สุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย รวบรวมมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้นในช่วงบ่าย ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหารือแนวทางในการบริหารจัดการการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกแบบและจัดทำนิทรรศการการเสด็จฯจ.สุราษฎร์ธานีทั้ง 15 ครั้ง และร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับการจัดการแสดงมหรสพภายในงาน

ทุกหน่วยงานต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อออกแบบให้งามดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมิได้แบ่งแยกว่าใครมาจากหน่วยงานใด เรารวมเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้ความจงรักภักดี เป็นการถวายงานพระองค์ท่านด้วยหัวใจ

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามที่จะเดินหน้าทุกรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยร่วมกับทุกองค์กรตามที่เราได้ตั้งปณิธานว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแผ่นดินนี้ให้มีพลัง ตามที่พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบให้กับพวกเราทุกคน “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts