มรส. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการ  นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ร่วมกับคณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ เป็นผู้แทน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อ.วายุรี ลำโป กับ อ.อริศา สุขศรี เป็นผู้แทน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 โดยท่านผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนได้เดินทางมาร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาชั่นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 โครงการของมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนมานำเสนอนิทรรศการในงานนี้ โดยท่าน ผอ.โรงเรียนได้กล่าวชื่นชมถึงผลกระทบในทางบวกที่เกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียน ทั้งยังได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ทำโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในปีงบประมาณ 2561 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวมากที่สุดของเขตภาคใต้ตอนบนทั้งพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร จำนวน 15 โครงการ 32 โรงเรียน โดยได้ระดมสรรพกำลังจากทุกคณะเพื่อเดินหน้าในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างสุดกำลัง และนี่คือบทพิสูจน์ของคำสัญญาว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts