มรส.ร่วมงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมพิธีการเปิดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณที่จอดรถหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง

วันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ภายในงานมีพี่น้องที่เป็นเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการหลายรายจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมจัดบูธและออกร้าน โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2560 ท่านใดสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของเรา สามารถไปที่ได้ตามวันดังกล่าว

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมที่จะเข้าร่วมการดำเนินการต่างๆของท้องถิ่น เราพร้อมที่จะระดมทุกสรรพกำลังในการหนุนเสริมให้ท้องถิ่นก้าวเดินอย่างมีความสุข และไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆ เราก็จะขอยืนเคียงข้างพี่น้อง ในฐานะมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้มีพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts