มรส.ร่วมกับ สพร. 11 สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อหลวง

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและกองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมการทำดอกไม้จันทร์ “ดอกดารารัตน์” ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเรียนรู้ 2 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการประดิษฐ์และการถ่ายทอดความรู้ให้กับจิตอาสาและผู้สนใจ เป็นต้นแบบในการสอนการทำดอกไม้จันทร์ ในโครงการ “มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทร์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ในการเป็นวิทยาการอบรม

     ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดโครงการนี้คือ ทุกคนที่ร่วมโครงการจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย ผู้สนใจจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ก็หาช่วงเวลาว่างเข้ามาเลย มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดประตูยินดีต้อนรับเสมอ และจำนวนดอกไม้จันทร์ที่ได้ไม่สำคัญเท่าการร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักเพราะทุกคนเสมอภาคกันหมดเมื่อมาทำดอกไม้จันทน์

     ทางด้าน น.ส.กานดา มีชัย นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมอบรมการเป็นต้นแบบในการสอนการทำดอกไม้จันทนื เปิดเผยว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงาน ถือเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ขอเชิญชวนจิตอาสาและผู้สนใจร่วมทำ ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้แล้ว แค่พกใจแห่ความจงรักภักดีมาเพราะทุกคนสามารถทำได้

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก เขียนข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายภาพ

Similar Posts