ผู้ช่วยอธิการบดีฯเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพดินพื้นที่การเกษตรให้ชุมชนท้องถิ่น

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมหารือ หวังช่วยเหลือ ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานดิน เพื่อการปลูกพืชการเกษตรของชาวท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อหารือเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชการเกษตรของชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สมปราชญ์ กล่าวว่า “เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนละ 1 อำเภอ ซึ่งหลังจากที่ได้ร่วมโครงการและได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในแต่ละอำเภอ พบว่า คุณภาพของดินเพื่อการเกษตรนั้น เกษตรกรไม่มีความมั่นใจว่าจะมีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น โดยการเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพของดิน โดยขอความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของดินมีขั้นตอนอย่างไร ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรในการทดสอบ เช่น การใช้อุปกรณ์ test kits หรือการใช้น้ำยาเคมีในแล็ป”

…..เบื้องต้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับการเก็บตัวอย่างของดินที่นำมาทดสอบโดยขอความอนุเคราะห์บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร นอกจากนี้ การใช้แผ่นพับ หรือคู่มือการเก็บตัวอย่างก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรดำเนินการ อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 สุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและทำความเข้าใจร่วมกัน

…..ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ติดต่อไปยังผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ข้อสรุปว่า จะร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตรวจสอบคุณมาตรฐานของดินและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดย ดร.สมปราชญ์กล่าวทิ้งท้ายว่า “อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวขอให้คิดว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชน แม้จะเหนื่อยขึ้นด้วยภาระงานที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่เราทุกคนจะมีความสุขมากขึ้น เพราะเราได้สร้างโอกาสให้กับพี่น้อง ดังที่เราได้ให้คำมั่นว่า เราคือมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts