ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รุดหารือ ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งผุดเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ 65 แหล่ง

เผยเป้าหมายคือการประชาสัมพันธ์และพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ปลื้ม ผอ.สนง.การท่องเที่ยวฯตอบรับเจตนารมย์ พร้อม ทำ MOU ร่วมกัน

…..เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เดินทางไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง โดยมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา คุณจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและร่วมหารือด้วย

…..ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงเจตนารมย์ของการดำเนินการดังกล่าวว่า “เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงมีความคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ (Unseen) ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยรู้จักมาก่อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

…..ในส่วนของการดูแลและอัพเดทเว็บไซต์นั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักวิทยบริการ ซึ่งจะจัดฝึกอบรมให้กับชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แหล่งละ 3 คน ซึ่งคาดการณ์เอาไว้ว่าจะมีจำนวนทั้งหมด 195 คน โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้คัดเลือก เพื่อให้สามารถต่อยอดและสามารถควบคุมดูแลเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวของเขาเองได้ ส่วนมหาวิทยาลัยฯจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ “มหาวิทยาลัยมีความคิดว่า ถ้าชาวบ้านในพื้นที่สามารถดูแลเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเองได้  ก็เหมือนกับการให้เขายืนหยัดได้ด้วยตนเอง และการอัพโหลดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกับเป็นการโชว์บ้านของเขา ซึ่งจะทำให้เขามีความภูมิใจ และยังเป็นการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย”

…..ด้าน นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความเห็นว่า “ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเจตนารมย์ที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์เช่นนี้ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากและทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เห็นด้วยกับการดำเนินงานดังกล่าว แต่อยากจะให้เพิ่มเติมสถานที่ท่องเที่ยวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมายังสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ครั้งมานำเสนอด้วยเพราะสถานที่บางแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยเช่นกัน”

…..นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอความคิดว่าควรจัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกจำนวน 20,000 ชุด ซึ่งเนื้อหาด้านในจะเป็นรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงเอกสารและให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนและสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯเป็นผู้จัดทำและดำเนินการไปพร้อมๆกับการทำเว็บไซต์ และในส่วนของการจัดทำเว็บไซต์ มีความคิดว่าควรมีผู้ควบคุม ดูแลเว็บไซต์อย่างจริงจัง เพราะไม่อยากให้ข้อมูลหยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ เนื้อหาและภาพถ่ายจะต้องเป็นปัจจุบัน โดยในส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการเผยแพร่เว็บไซต์ หรือ server  ซึ่งต้องใช้ประสิทธิภาพสูง ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจะสนับสนุนงบประมาณให้ โดยให้รายงานการดำเนินงานเป็นระยะ

…..จากการร่วมหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ในเบื้องต้นให้มหาวิทยาลัยฯนำเสนอขอบเขตกระบวนการและขั้นตอน องค์ประกอบต่างๆของการทำเว็บไซต์กับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ ควรมีการจัดทำMOU และจัดแถลงข่าวร่วมกันเพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts